Chào mừng đến với game Hồi Ức

Thân gửi chư vị ! 

Để chào mừng năm mới và mừng game hồi ức 1 tuổi !
chúng tôi có chương trình khuyến mãi cho các game thủ X5 giá trị khi nạp thẻ tại các cụm sever trong game hồi ức 

 Lưu ý: nếu không có mã rương thì điền số 0 vào ô.

 

 
 
 
 
 
 
 
 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Lưu ý : nếu không có mã rương thì điền số 0 vào ô trống